H5760
עויל
עֲוִיל ‎ ‛ăvı̂yl
av-eel‘
From 5765 perverse (morally): - ungodly.