H8115
שׁמרין
שָׁמרַיִן ‎ shomrayin
shom-rah‘-yin
(Chaldee); corresponding to 8111 Shomrain, a place in Palestine: - Samaria.