H8532
תּלתא תּלתה תּלת
תְּּלָת תְּּלָתָה תְּּלָתָא ‎ telâth telâthâh telâthâ‘
tel-awth‘, tel-aw-thaw‘, tel-aw-thaw‘
(Chaldee); corresponding to 7969 three or third: - third, three.