Sacred Texts  Bible  Index 
Job Index
  Previous  Next 

Job 5

KJV

1  Call7121 now,4994 if there be3426 any that will answer6030 thee; and to413 which4310 of the saints4480 6918 wilt thou turn?6437

2  For3588 wrath3708 killeth2026 the foolish191 man, and envy7068 slayeth4191 the silly6601 one.

3  I589 have seen7200 the foolish191 taking root:8327 but suddenly6597 I cursed5344 his habitation.5116

4  His children1121 are far7368 from safety,4480 3468 and they are crushed1792 in the gate,8179 neither369 is there any to deliver5337 them.

5  Whose834 harvest7105 the hungry7457 eateth up,398 and taketh3947 it even out of413 the thorns,4480 6791 and the robber6782 swalloweth up7602 their substance.2428

6  Although3588 affliction205 cometh not forth3318 3808 of the dust,4480 6083 neither3808 doth trouble5999 spring6779 out of the ground;4480 127

7  Yet3588 man120 is born3205 unto trouble,5999 as the sparks1121 7565 fly5774 upward.1361

8  I589 would seek1875 unto413 God,410 and unto413 God430 would I commit7760 my cause:1700

9  Which doeth6213 great things1419 and unsearchable;369 2714 marvelous things6381 without5704 369 number:4557

10  Who giveth5414 rain4306 upon5921 6440 the earth,776 and sendeth7971 waters4325 upon5921 6440 the fields:2351

11  To set up7760 on high4791 those that be low;8217 that those which mourn6937 may be exalted7682 to safety.3468

12  He disappointeth6565 the devices4284 of the crafty,6175 so that their hands3027 cannot3808 perform6213 their enterprise.8454

13  He taketh3920 the wise2450 in their own craftiness:6193 and the counsel6098 of the froward6617 is carried headlong.4116

14  They meet6298 with darkness2822 in the daytime,3119 and grope4959 in the noonday6672 as in the night.3915

15  But he saveth3467 the poor34 from the sword,4480 2719 from their mouth,4480 6310 and from the hand4480 3027 of the mighty.2389

16  So the poor1800 hath1961 hope,8615 and iniquity5766 stoppeth7092 her mouth.6310

17  Behold,2009 happy835 is the man582 whom God433 correcteth:3198 therefore despise3988 not408 thou the chastening4148 of the Almighty:7706

18  For3588 he1931 maketh sore,3510 and bindeth up:2280 he woundeth,4272 and his hands3027 make whole.7495

19  He shall deliver5337 thee in six8337 troubles:6869 yea, in seven7651 there shall no3808 evil7451 touch5060 thee.

20  In famine7458 he shall redeem6299 thee from death:4480 4194 and in war4421 from the power4480 3027 of the sword.2719

21  Thou shalt be hid2244 from the scourge7752 of the tongue:3956 neither3808 shalt thou be afraid3372 of destruction4480 7701 when3588 it cometh.935

22  At destruction7701 and famine3720 thou shalt laugh:7832 neither408 shalt thou be afraid3372 of the beasts4480 2416 of the earth.776

23  For3588 thou shalt be in league1285 with5973 the stones68 of the field:7704 and the beasts2416 of the field7704 shall be at peace7999 with thee.

24  And thou shalt know3045 that thy tabernacle168 shall be in peace;7965 and thou shalt visit6485 thy habitation,5116 and shalt not sin.3808 2398

25  Thou shalt know3045 also that3588 thy seed2233 shall be great,7227 and thine offspring6631 as the grass6212 of the earth.776

26  Thou shalt come935 to413 thy grave6913 in a full age,3624 like as a shock of corn1430 cometh in5927 in his season.6256

27  Lo2009 this,2063 we have searched2713 it, so3651 it1931 is; hear8085 it, and know3045 thou859 it for thy good.

Sep

1 ἐπικάλεσαι δέ εἴ τίς σοι ὑπακούσεται ἢ εἴ τινα ἀγγέλων ἁγίων ὄψῃ

2 καὶ γὰρ ἄφρονα ἀναιρεῖ ὀργή πεπλανημένον δὲ θανατοῖ ζῆλος

3 ἐγὼ δὲ ἑώρακα ἄφρονας ῥίζαν βάλλοντας ἀλλ᾽ εὐθέως ἐβρώθη αὐτῶν ἡ δίαιτα

4 πόρρω γένοιντο οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἀπὸ σωτηρίας κολαβρισθείησαν δὲ ἐπὶ θύραις ἡσσόνων καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐξαιρούμενος

5 ἃ γὰρ ἐκεῖνοι συνήγαγον δίκαιοι ἔδονται αὐτοὶ δὲ ἐκ κακῶν οὐκ ἐξαίρετοι ἔσονται ἐκσιφωνισθείη αὐτῶν ἡ ἰσχύς

6 οὐ γὰρ μὴ ἐξέλθῃ ἐκ τῆς γῆς κόπος οὐδὲ ἐξ ὀρέων ἀναβλαστήσει πόνος

7 ἀλλὰ ἄνθρωπος γεννᾶται κόπῳ νεοσσοὶ δὲ γυπὸς τὰ ὑψηλὰ πέτονται

8 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἐγὼ δεηθήσομαι κυρίου κύριον δὲ τὸν πάντων δεσπότην ἐπικαλέσομαι

9 τὸν ποιοῦντα μεγάλα καὶ ἀνεξιχνίαστα ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός

10 τὸν διδόντα ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν ἀποστέλλοντα ὕδωρ ἐπὶ τὴν ὑπ᾽ οὐρανόν

11 τὸν ποιοῦντα ταπεινοὺς εἰς ὕψος καὶ ἀπολωλότας ἐξεγείροντα

12 διαλλάσσοντα βουλὰς πανούργων καὶ οὐ μὴ ποιήσουσιν αἱ χεῖρες αὐτῶν ἀληθές

13 ὁ καταλαμβάνων σοφοὺς ἐν τῇ φρονήσει βουλὴν δὲ πολυπλόκων ἐξέστησεν

14 ἡμέρας συναντήσεται αὐτοῖς σκότος τὸ δὲ μεσημβρινὸν ψηλαφήσαισαν ἴσα νυκτί

15 ἀπόλοιντο δὲ ἐν πολέμῳ ἀδύνατος δὲ ἐξέλθοι ἐκ χειρὸς δυνάστου

16 εἴη δὲ ἀδυνάτῳ ἐλπίς ἀδίκου δὲ στόμα ἐμφραχθείη

17 μακάριος δὲ ἄνθρωπος ὃν ἤλεγξεν ὁ κύριος νουθέτημα δὲ παντοκράτορος μὴ ἀπαναίνου

18 αὐτὸς γὰρ ἀλγεῖν ποιεῖ καὶ πάλιν ἀποκαθίστησιν ἔπαισεν καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἰάσαντο

19 ἑξάκις ἐξ ἀναγκῶν σε ἐξελεῖται ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ οὐ μὴ ἅψηταί σου κακόν

20 ἐν λιμῷ ῥύσεταί σε ἐκ θανάτου ἐν πολέμῳ δὲ ἐκ χειρὸς σιδήρου λύσει σε

21 ἀπὸ μάστιγος γλώσσης σε κρύψει καὶ οὐ μὴ φοβηθῇς ἀπὸ κακῶν ἐρχομένων

22 ἀδίκων καὶ ἀνόμων καταγελάσῃ ἀπὸ δὲ θηρίων ἀγρίων οὐ μὴ φοβηθῇς

23 θῆρες γὰρ ἄγριοι εἰρηνεύσουσίν σοι

24 εἶτα γνώσῃ ὅτι εἰρηνεύσει σου ὁ οἶκος ἡ δὲ δίαιτα τῆς σκηνῆς σου οὐ μὴ ἁμάρτῃ

25 γνώσῃ δὲ ὅτι πολὺ τὸ σπέρμα σου τὰ δὲ τέκνα σου ἔσται ὥσπερ τὸ παμβότανον τοῦ ἀγροῦ

26 ἐλεύσῃ δὲ ἐν τάφῳ ὥσπερ σῖτος ὥριμος κατὰ καιρὸν θεριζόμενος ἢ ὥσπερ θιμωνιὰ ἅλωνος καθ᾽ ὥραν συγκομισθεῖσα

27 ἰδοὺ ταῦτα οὕτως ἐξιχνιάσαμεν ταῦτά ἐστιν ἃ ἀκηκόαμεν σὺ δὲ γνῶθι σεαυτῷ εἴ τι ἔπραξας

Tan

‎1 ‏קְֽרָא־נָ֭א הֲיֵ֣שׁ עוֹנֶ֑ךָּ וְאֶל־מִ֖י מִקְּדֹשִׁ֣ים3 תִּפְנֶֽה׃

‎2 ‏כִּֽי־לֶֽ֭אֱוִיל יַהֲרָג־כָּ֑עַשׂ וּ֝פֹתֶ֗ה תָּמִ֥ית קִנְאָֽה׃

‎3 ‏אֲ‍ֽנִי־רָ֭אִיתִי אֱוִ֣יל מַשְׁרִ֑ישׁ וָאֶקּ֖וֹב נָוֵ֣הוּ פִתְאֹֽם׃

‎4 ‏יִרְחֲק֣וּ בָנָ֣יו מִיֶּ֑שַׁע וְיִֽדַּכְּא֥וּ בַ֝שַּׁ֗עַר וְאֵ֣ין מַצִּֽיל׃

‎5 ‏אֲשֶׁ֤ר קְצִיר֨וֹ׀ רָ֘עֵ֤ב יֹאכֵ֗ל וְאֶֽל־מִצִּנִּ֥ים יִקָּחֵ֑הוּ וְשָׁאַ֖ף צַמִּ֣ים חֵילָֽם׃

‎6 ‏כִּ֤י׀ לֹא־יֵצֵ֣א מֵעָפָ֣ר אָ֑וֶן וּ֝מֵאֲדָמָ֗ה לֹא־יִצְמַ֥ח עָמָֽל׃

‎7 ‏כִּֽי־אָ֭דָם לְעָמָ֣ל יוּלָּ֑ד וּבְנֵי־רֶ֝֗שֶׁף יַגְבִּ֥יהוּ עֽוּף׃

‎8 ‏אוּלָ֗ם אֲ֭נִי אֶדְרֹ֣שׁ אֶל־אֵ֑ל וְאֶל־אֱ֝לֹהִ֗ים אָשִׂ֥ים דִּבְרָתִֽי׃

‎9 ‏עֹשֶׂ֣ה גְ֭דֹלוֹת וְאֵ֣ין חֵ֑קֶר נִ֝פְלָא֗וֹת עַד־אֵ֥ין מִסְפָּֽר׃

‎10 ‏הַנֹּתֵ֣ן מָ֭טָר עַל־פְּנֵי־אָ֑רֶץ וְשֹׁ֥לֵֽחַ מַ֝יִם עַל־פְּנֵ֥י חוּצֽוֹת׃

‎11 ‏לָשׂ֣וּם שְׁפָלִ֣ים לְמָר֑וֹם וְ֝קֹדְרִ֗ים שָׂ֣גְבוּ יֶֽשַׁע׃

‎12 ‏מֵ֭פֵר מַחְשְׁב֣וֹת עֲרוּמִ֑ים וְֽלֹא־תַעֲשֶׂ֥ינָה יְ֝דֵיהֶ֗ם תּוּשִׁיָּֽה׃

‎13 ‏לֹכֵ֣ד חֲכָמִ֣ים בְּעָרְמָ֑ם וַעֲצַ֖ת נִפְתָּלִ֣ים נִמְהָֽרָה׃

‎14 ‏יוֹמָ֥ם יְפַגְּשׁוּ־חֹ֑שֶׁךְ וְ֝כַלַּ֗יְלָה יְֽמַשְׁשׁ֥וּ בַֽצָּהֳרָֽיִם׃

‎15 ‏וַיֹּ֣שַׁע מֵ֭חֶרֶב מִפִּיהֶ֑ם וּמִיַּ֖ד חָזָ֣ק אֶבְיֽוֹן׃

‎16 ‏וַתְּהִ֣י לַדַּ֣ל תִּקְוָ֑ה וְ֝עֹלָ֗תָה קָ֣פְצָה פִּֽיהָ׃

‎17 ‏הִנֵּ֤ה אַשְׁרֵ֣י אֱ֭נוֹשׁ יוֹכִחֶ֣נּֽוּ אֱל֑וֹהַּ וּמוּסַ֥ר שַׁ֝דַּ֗י אַל־תִּמְאָֽס׃

‎18 ‏כִּ֤י ה֣וּא יַכְאִ֣יב וְיֶחְבָּ֑שׁ יִ֝מְחַ֗ץ וידו וְיָדָ֥יו תִּרְפֶּֽינָה׃

‎19 ‏בְּשֵׁ֣שׁ צָ֭רוֹת יַצִּילֶ֑ךָּ וּבְשֶׁ֓בַע׀ לֹא־יִגַּ֖ע בְּךָ֣ רָֽע׃

‎20 ‏בְּ֭רָעָב פָּֽדְךָ֣ מִמָּ֑וֶת וּ֝בְמִלְחָמָ֗ה מִ֣ידֵי חָֽרֶב׃

‎21 ‏בְּשׁ֣וֹט לָ֭שׁוֹן תֵּחָבֵ֑א וְֽלֹא־תִירָ֥א מִ֝שֹּׁ֗ד כִּ֣י יָבֽוֹא׃

‎22 ‏לְשֹׁ֣ד וּלְכָפָ֣ן תִּשְׂחָ֑ק וּֽמֵחַיַּ֥ת הָ֝אָ֗רֶץ אַל־תִּירָֽא׃

‎23 ‏כִּ֤י עִם־אַבְנֵ֣י הַשָּׂדֶ֣ה בְרִיתֶ֑ךָ וְחַיַּ֥ת הַ֝שָּׂדֶ֗ה הָשְׁלְמָה־לָֽךְ׃

‎24 ‏וְֽ֭יָדַעְתָּ כִּי־שָׁל֣וֹם אָהֳלֶ֑ךָ וּֽפָקַדְתָּ֥ נָ֝וְךָ וְלֹ֣א תֶחֱטָֽא׃

‎25 ‏וְֽ֭יָדַעְתָּ כִּי־רַ֣ב זַרְעֶ֑ךָ וְ֝צֶאֱצָאֶ֗יךָ כְּעֵ֣שֶׂב הָאָֽרֶץ׃

‎26 ‏תָּב֣וֹא בְכֶ֣לַח אֱלֵי־קָ֑בֶר כַּעֲל֖וֹת גָּדִ֣ישׁ בְּעִתּֽוֹ׃

‎27 ‏הִנֵּה־זֹ֭את חֲקַרְנ֥וּהָ כֶּֽן־הִ֑יא שְׁ֝מָעֶ֗נָּה וְאַתָּ֥ה דַֽע־לָֽךְ׃ פ

Vul

1 [Voca ergo, si est qui tibi respondeat,
et ad aliquem sanctorum convertere.

2 Vere stultum interficit iracundia,
et parvulum occidit invidia.

3 Ego vidi stultum firma radice,
et maledixi pulchritudini ejus statim.

4 Longe fient filii ejus a salute,
et conterentur in porta,
et non erit qui eruat.

5 Cujus messem famelicus comedet,
et ipsum rapiet armatus,
et bibent sitientes divitias ejus.

6 Nihil in terra sine causa fit,
et de humo non oritur dolor.

7 Homo nascitur ad laborem,
et avis ad volatum.

8 Quam ob rem ego deprecabor Dominum,
et ad Deum ponam eloquium meum:

9 qui facit magna et inscrutabilia,
et mirabilia absque numero;

10 qui dat pluviam super faciem terræ,
et irrigat aquis universa;

11 qui ponit humiles in sublime,
et mœrentes erigit sospitate;

12 qui dissipat cogitationes malignorum,
ne possint implere manus eorum quod cœperant;

13 qui apprehendit sapientes in astutia eorum,
et consilium pravorum dissipat.

14 Per diem incurrent tenebras,
et quasi in nocte, sic palpabunt in meridie.

15 Porro salvum faciet egenum a gladio oris eorum,
et de manu violenti pauperem.

16 Et erit egeno spes;
iniquitas autem contrahet os suum.

17 Beatus homo qui corripitur a Deo:
increpationem ergo Domini ne reprobes:

18 quia ipse vulnerat, et medetur;
percutit, et manus ejus sanabunt.

19 In sex tribulationibus liberabit te,
et in septima non tangent te malum.

20 In fame eruet te de morte,
et in bello de manu gladii.

21 A flagello linguæ absconderis,
et non timebis calamitatem cum venerit.

22 In vastitate et fame ridebis,
et bestias terræ non formidabis.

23 Sed cum lapidibus regionum pactum tuum,
et bestiæ terræ pacificæ erunt tibi.

24 Et scies quod pacem habeat tabernaculum tuum;
et visitans speciem tuam, non peccabis.

25 Scies quoque quoniam multiplex erit semen tuum,
et progenies tua quasi herba terræ.

26 Ingredieris in abundantia sepulchrum,
sicut infertur acervus tritici in tempore suo.

27 Ecce hoc, ut investigavimus, ita est:
quod auditum, mente pertracta.]


Next: Job 6