Sacred Texts  Bible  Index 
Job Index
  Previous  Next 

Job 19

KJV

1  Then Job347 answered6030 and said,559

2  How long5704 575 will ye vex3013 my soul,5315 and break me in pieces1792 with words?4405

3  These2088 ten6235 times6471 have ye reproached3637 me: ye are not3808 ashamed954 that ye make yourselves strange1970 to me.

4  And637 be it indeed551 that I have erred,7686 mine error4879 remaineth3885 with854 myself.

5  If518 indeed551 ye will magnify1431 yourselves against5921 me, and plead3198 against5921 me my reproach:2781

6  Know3045 now645 that3588 God433 hath overthrown5791 me, and hath compassed5362 5921 me with his net.4685

7  Behold,2005 I cry out6817 of wrong,2555 but I am not3808 heard:6030 I cry aloud,7768 but there is no369 judgment.4941

8  He hath fenced up1443 my way734 that I cannot3808 pass,5674 and he hath set7760 darkness2822 in5921 my paths.5410

9  He hath stripped me of6584 4480 5921 my glory,3519 and taken5493 the crown5850 from my head.7218

10  He hath destroyed5422 me on every side,5439 and I am gone:1980 and mine hope8615 hath he removed5265 like a tree.6086

11  He hath also kindled2734 his wrath639 against5921 me, and he counteth2803 me unto him as one of his enemies.6862

12  His troops1416 come935 together,3162 and raise up5549 their way1870 against5921 me, and encamp2583 round about5439 my tabernacle.168

13  He hath put my brethren far7368 251 from4480 5921 me, and mine acquaintance3045 are verily389 estranged2114 from4480 me.

14  My kinsfolk7138 have failed,2308 and my familiar friends3045 have forgotten7911 me.

15  They that dwell1481 in mine house,1004 and my maids,519 count2803 me for a stranger:2114 I am1961 an alien5237 in their sight.5869

16  I called7121 my servant,5650 and he gave me no3808 answer;6030 I entreated2603 him with1119 my mouth.6310

17  My breath7307 is strange2114 to my wife,802 though I entreated2603 for the children's1121 sake of mine own body.990

18  Yea,1571 young children5759 despised3988 me; I arose,6965 and they spoke1696 against me.

19  All3605 my inward5475 friends4962 abhorred8581 me: and they whom2088 I loved157 are turned2015 against me.

20  My bone6106 cleaveth1692 to my skin5785 and to my flesh,1320 and I am escaped4422 with the skin5785 of my teeth.8127

21  Have pity upon2603 me, have pity upon2603 me, O ye859 my friends;7453 for3588 the hand3027 of God433 hath touched5060 me.

22  Why4100 do ye persecute7291 me as3644 God,410 and are not3808 satisfied7646 with my flesh?4480 1320

23  Oh that4310 my words4405 were5414 now645 written!3789 oh that4310 they were5414 printed2710 in a book!5612

24  That they were graven2672 with an iron1270 pen5842 and lead5777 in the rock6697 forever!5703

25  For I589 know3045 that my redeemer1350 liveth,2416 and that he shall stand6965 at the latter314 day upon5921 the earth:6083

26  And though after310 my skin5785 worms destroy5362 this2063 body, yet in my flesh4480 1320 shall I see2372 God:433

27  Whom834 I589 shall see2372 for myself, and mine eyes5869 shall behold,7200 and not3808 another;2114 though my reins3629 be consumed3615 within2436 me.

28  But3588 ye should say,559 Why4100 persecute7291 we him, seeing the root8328 of the matter1697 is found4672 in me?

29  Be ye afraid1481 of4480 6440 the sword:2719 for3588 wrath2534 bringeth the punishments5771 of the sword,2719 that4616 ye may know3045 there is a judgment.7945 1779

Sep

1 ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει

2 ἕως τίνος ἔγκοπον ποιήσετε ψυχήν μου καὶ καθαιρεῖτε με λόγοις

3 γνῶτε μόνον ὅτι ὁ κύριος ἐποίησέ με οὕτως καταλαλεῖτέ μου οὐκ αἰσχυνόμενοί με ἐπίκεισθέ μοι

4 ναὶ δὴ ἐπ᾽ ἀληθείας ἐγὼ ἐπλανήθην παρ᾽ ἐμοὶ δὲ αὐλίζεται πλάνος
λαλῆσαι ῥῆμα ὃ οὐκ ἔδει τὰ δὲ ῥήματά μου πλανᾶται καὶ οὐκ ἐπὶ καιροῦ

5 ἔα δὲ ὅτι ἐπ᾽ ἐμοὶ μεγαλύνεσθε ἐνάλλεσθε δέ μοι ὀνείδει

6 γνῶτε οὖν ὅτι ὁ κύριός ἐστιν ὁ ταράξας ὀχύρωμα δὲ αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμὲ ὕψωσεν

7 ἰδοὺ γελῶ ὀνείδει καὶ οὐ λαλήσω κεκράξομαι καὶ οὐδαμοῦ κρίμα

8 κύκλῳ περιῳκοδόμημαι καὶ οὐ μὴ διαβῶ ἐπὶ πρόσωπόν μου σκότος ἔθετο

9 τὴν δὲ δόξαν ἀπ᾽ ἐμοῦ ἐξέδυσεν ἀφεῖλεν δὲ στέφανον ἀπὸ κεφαλῆς μου

10 διέσπασέν με κύκλῳ καὶ ᾠχόμην ἐξέκοψεν δὲ ὥσπερ δένδρον τὴν ἐλπίδα μου

11 δεινῶς δέ μοι ὀργῇ ἐχρήσατο ἡγήσατο δέ με ὥσπερ ἐχθρόν

12 ὁμοθυμαδὸν δὲ ἦλθον τὰ πειρατήρια αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμοὶ ταῖς ὁδοῖς μου ἐκύκλωσάν με ἐγκάθετοι

13 ἀπ᾽ ἐμοῦ δὲ ἀδελφοί μου ἀπέστησαν ἔγνωσαν ἀλλοτρίους ἢ ἐμέ φίλοι δέ μου ἀνελεήμονες γεγόνασιν

14 οὐ προσεποιήσαντό με οἱ ἐγγύτατοί μου καὶ οἱ εἰδότες μου τὸ ὄνομα ἐπελάθοντό μου

15 γείτονες οἰκίας θεράπαιναί τέ μου ἀλλογενὴς ἤμην ἐναντίον αὐτῶν

16 θεράποντά μου ἐκάλεσα καὶ οὐχ ὑπήκουσεν στόμα δέ μου ἐδέετο

17 καὶ ἱκέτευον τὴν γυναῖκά μου προσεκαλούμην δὲ κολακεύων υἱοὺς παλλακίδων μου

18 οἱ δὲ εἰς τὸν αἰῶνά με ἀπεποιήσαντο ὅταν ἀναστῶ κατ᾽ ἐμοῦ λαλοῦσιν

19 ἐβδελύξαντο δέ με οἱ εἰδότες με οὓς δὴ ἠγαπήκειν ἐπανέστησάν μοι

20 ἐν δέρματί μου ἐσάπησαν αἱ σάρκες μου τὰ δὲ ὀστᾶ μου ἐν ὀδοῦσιν ἔχεται

21 ἐλεήσατέ με ἐλεήσατέ με ὦ φίλοι χεὶρ γὰρ κυρίου ἡ ἁψαμένη μού ἐστιν

22 διὰ τί δέ με διώκετε ὥσπερ καὶ ὁ κύριος ἀπὸ δὲ σαρκῶν μου οὐκ ἐμπίπλασθε

23 τίς γὰρ ἂν δῴη γραφῆναι τὰ ῥήματά μου τεθῆναι δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίῳ εἰς τὸν αἰῶνα

24 ἐν γραφείῳ σιδηρῷ καὶ μολίβῳ ἢ ἐν πέτραις ἐγγλυφῆναι

25 οἶδα γὰρ ὅτι ἀέναός ἐστιν ὁ ἐκλύειν με μέλλων ἐπὶ γῆς

26 ἀναστήσαι τὸ δέρμα μου τὸ ἀνατλῶν ταῦτα παρὰ γὰρ κυρίου ταῦτά μοι συνετελέσθη

27 ἃ ἐγὼ ἐμαυτῷ συνεπίσταμαι ἃ ὁ ὀφθαλμός μου ἑόρακεν καὶ οὐκ ἄλλος πάντα δέ μοι συντετέλεσται ἐν κόλπῳ

28 εἰ δὲ καὶ ἐρεῖτε τί ἐροῦμεν ἔναντι αὐτοῦ καὶ ῥίζαν λόγου εὑρήσομεν ἐν αὐτῷ

29 εὐλαβήθητε δὴ καὶ ὑμεῖς ἀπὸ ἐπικαλύμματος θυμὸς γὰρ ἐπ᾽ ἀνόμους ἐπελεύσεται καὶ τότε γνώσονται ποῦ ἐστιν αὐτῶν ἡ ὕλη

Tan

‎1 ‏וַיַּ֥עַן אִיּ֗וֹב וַיֹּאמַֽר׃

‎2 ‏עַד־אָ֭נָה תּוֹגְי֣וּן נַפְשִׁ֑י וּֽתְדַכְּאוּנַ֥נִי בְמִלִּֽים׃

‎3 ‏זֶ֤ה עֶ֣שֶׂר פְּ֭עָמִים תַּכְלִימ֑וּנִי לֹֽא־תֵ֝בֹ֗שׁוּ תַּהְכְּרוּ־לִֽי׃

‎4 ‏וְאַף־אָמְנָ֥ם שָׁגִ֑יתִי אִ֝תִּ֗י תָּלִ֥ין מְשׁוּגָתִֽי׃

‎5 ‏אִם־אָ֭מְנָם עָלַ֣י תַּגְדִּ֑ילוּ וְתוֹכִ֥יחוּ עָ֝לַ֗י חֶרְפָּתִּֽי׃1

‎6 ‏דְּֽעוּ־אֵ֭פוֹ כִּי־אֱל֣וֹהַּ עִוְּתָ֑נִי וּ֝מְצוּד֗וֹ עָלַ֥י הִקִּֽיף׃

‎7 ‏הֵ֤ן אֶצְעַ֣ק חָ֭מָס וְלֹ֣א אֵעָנֶ֑ה אֲ֝שַׁוַּ֗ע וְאֵ֣ין מִשְׁפָּֽט׃

‎8 ‏אָרְחִ֣י גָ֭דַר וְלֹ֣א אֶעֱב֑וֹר וְעַ֥ל נְ֝תִיבוֹתַ֗י חֹ֣שֶׁךְ יָשִֽׂים׃

‎9 ‏כְּ֭בוֹדִי מֵעָלַ֣י הִפְשִׁ֑יט וַ֝יָּ֗סַר עֲטֶ֣רֶת רֹאשִֽׁי׃

‎10 ‏יִתְּצֵ֣נִי סָ֭בִיב וָאֵלַ֑ךְ וַיַּסַּ֥ע כָּ֝עֵ֗ץ תִּקְוָתִֽי׃

‎11 ‏וַיַּ֣חַר עָלַ֣י אַפּ֑וֹ וַיַּחְשְׁבֵ֖נִי ל֣וֹ כְצָרָֽיו׃

‎12 ‏יַ֤חַד׀ יָ֘בֹ֤אוּ גְדוּדָ֗יו וַיָּסֹ֣לּוּ עָלַ֣י דַּרְכָּ֑ם וַיַּחֲנ֖וּ סָבִ֣יב לְאָהֳלִֽי׃

‎13 ‏אַ֭חַי מֵעָלַ֣י הִרְחִ֑יק וְ֝יֹדְעַ֗י אַךְ־זָ֥רוּ מִמֶּֽנִּי׃

‎14 ‏חָדְל֥וּ קְרוֹבָ֑י וּֽמְיֻדָּעַ֥י3 שְׁכֵחֽוּנִי׃

‎15 ‏גָּ֘רֵ֤י בֵיתִ֣י וְ֭אַמְהֹתַי לְזָ֣ר תַּחְשְׁבֻ֑נִי נָ֝כְרִ֗י הָיִ֥יתִי בְעֵינֵיהֶֽם׃

‎16 ‏לְעַבְדִּ֣י קָ֭רָאתִי וְלֹ֣א יַעֲנֶ֑ה בְּמוֹ־פִ֝֗י אֶתְחַנֶּן־לֽוֹ׃

‎17 ‏ר֭וּחִֽי זָ֣רָה לְאִשְׁתִּ֑י וְ֝חַנֹּתִ֗י לִבְנֵ֥י בִטְנִֽי׃

‎18 ‏גַּם־עֲ֭וִילִים מָ֣אֲסוּ בִ֑י אָ֝ק֗וּמָה וַיְדַבְּרוּ־בִֽי׃

‎19 ‏תִּֽ֭עֲבוּנִי כָּל־מְתֵ֣י סוֹדִ֑י וְזֶֽה־אָ֝הַ֗בְתִּי נֶהְפְּכוּ־בִֽי׃

‎20 ‏בְּעוֹרִ֣י וּ֭בִבְשָׂרִי דָּבְקָ֣ה עַצְמִ֑י וָ֝אֶתְמַלְּטָ֗ה בְּע֣וֹר שִׁנָּֽי׃

‎21 ‏חָנֻּ֬נִי חָנֻּ֣נִי אַתֶּ֣ם רֵעָ֑י כִּ֥י יַד־אֱ֝ל֗וֹהַּ נָ֣גְעָה בִּֽי׃

‎22 ‏לָ֭מָּה תִּרְדְּפֻ֣נִי כְמוֹ־אֵ֑ל וּ֝מִבְּשָׂרִ֗י לֹ֣א תִשְׂבָּֽעוּ׃

‎23 ‏מִֽי־יִתֵּ֣ן אֵ֭פוֹ וְיִכָּתְב֣וּן מִלָּ֑י מִֽי־יִתֵּ֖ן בַּסֵּ֣פֶר וְיֻחָֽקוּ׃

‎24 ‏בְּעֵט־בַּרְזֶ֥ל וְעֹפָ֑רֶת לָ֝עַ֗ד בַּצּ֥וּר יֵחָצְבֽוּן׃

‎25 ‏וַאֲנִ֣י יָ֭דַעְתִּי גֹּ֣אֲלִי חָ֑י וְ֝אַחֲר֗וֹן עַל־עָפָ֥ר יָקֽוּם׃

‎26 ‏וְאַחַ֣ר ע֖וֹרִֽי נִקְּפוּ־זֹ֑את וּ֝מִבְּשָׂרִ֗י אֶֽחֱזֶ֥ה אֱלֽוֹהַּ׃

‎27 ‏אֲשֶׁ֤ר אֲנִ֨י׀ אֶֽחֱזֶה־לִּ֗י וְעֵינַ֣י רָא֣וּ וְלֹא־זָ֑ר כָּל֖וּ כִלְיֹתַ֣י בְּחֵקִֽי׃

‎28 ‏כִּ֣י תֹ֖אמְרוּ מַה־נִּרְדָּף־ל֑וֹ וְשֹׁ֥רֶשׁ דָּ֝בָ֗ר נִמְצָא־בִֽי׃

‎29 ‏גּ֤וּרוּ לָכֶ֨ם׀ מִפְּנֵי־חֶ֗רֶב כִּֽי־חֵ֭מָה עֲוֹנ֣וֹת חָ֑רֶב לְמַ֖עַן תֵּדְע֣וּן שדין שַׁדּֽוּן׃ ס

Vul

1 Respondens autem Job, dixit:

2 [Usquequo affligitis animam meam,
et atteritis me sermonibus?

3 En decies confunditis me,
et non erubescitis opprimentes me.

4 Nempe etsi ignoravi,
mecum erit ignorantia mea.

5 At vos contra me erigimini,
et arguitis me opprobriis meis.

6 Saltem nunc intelligite quia Deus non æquo judicio afflixerit me,
et flagellis suis me cinxerit.

7 Ecce clamabo, vim patiens, et nemo audiet;
vociferabor, et non est qui judicet.

8 Semitam meam circumsepsit, et transire non possum:
et in calle meo tenebras posuit.

9 Spoliavit me gloria mea,
et abstulit coronam de capite meo.

10 Destruxit me undique, et pereo:
et quasi evulsæ arbori abstulit spem meam.

11 Iratus est contra me furor ejus,
et sic me habuit quasi hostem suum.

12 Simul venerunt latrones ejus,
et fecerunt sibi viam per me,
et obsederunt in gyro tabernaculum meum.

13 Fratres meos longe fecit a me,
et noti mei quasi alieni recesserunt a me.

14 Dereliquerunt me propinqui mei,
et qui me noverant obliti sunt mei.

15 Inquilini domus meæ et ancillæ meæ sicut alienum habuerunt me,
et quasi peregrinus fui in oculis eorum.

16 Servum meum vocavi, et non respondit:
ore proprio deprecabar illum.

17 Halitum meum exhorruit uxor mea,
et orabam filios uteri mei.

18 Stulti quoque despiciebant me:
et cum ab eis recessissem, detrahebant mihi.

19 Abominati sunt me quondam consiliarii mei,
et quem maxime diligebam, aversatus est me.

20 Pelli meæ, consumptis carnibus, adhæsit os meum,
et derelicta sunt tantummodo labia circa dentes meos.

21 Miseremini mei, miseremini mei saltem vos, amici mei,
quia manus Domini tetigit me.

22 Quare persequimini me sicut Deus,
et carnibus meis saturamini?

23 Quis mihi tribuat ut scribantur sermones mei?
quis mihi det ut exarentur in libro

24 stylo ferreo et plumbi lamina,
vel celte sculpantur in silice?

25 Scio enim quod redemptor meus vivit,
et in novissimo die de terra surrecturus sum:

26 et rursum circumdabor pelle mea,
et in carne mea videbo Deum meum:

27 quem visurus sum ego ipse,
et oculi mei conspecturi sunt, et non alius:
reposita est hæc spes mea in sinu meo.

28 Quare ergo nunc dicitis: Persequamur eum,
et radicem verbi inveniamus contra eum?

29 Fugite ergo a facie gladii,
quoniam ultor iniquitatum gladius est:
et scitote esse judicium.]


Next: Job 20